در خاورمیانه بسیاری از کارخانجات صنعتی، قدیمی و فر سوده می باشند و بسیاری از آنها چندین سال پیش تاسیس شده و متاسفانه برخی شرایط اجازه توسعه به آنها را نداده است و این کارخانجات به شدت نیازمند نوسازی و توسعه می باشند و در این میان گروه اندرسون یکی از اولین انتخاب ها برای حل این مشکل بوده است.
گروه اندرسون در بازارهای بین المللی فعالیت داشته و شهرت بسیاری در زمینه طراحی ، اجرا، تامین، نصب و نگهداری کامل کارخانجات، ماشین آلات سنگین و واحد های عملیاتی در حوزه نفت، گاز، شیمیایی، پتروشیمی، انرژی، نیرو، محیط زیست، تصفیه و بازیافت به دست آورده است.
گروه اندرسون قادر به ارتقای سیستم های موجود برای رسیدن به بالاترین بهره وری ممکن است که آن نیزهمانند طراحی و اجرای پروژه های جدید ارزشمند می باشد.